Kwaliteit Koninklijk Conservatorium Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Node
  • Kwaliteit

Kwaliteit

Sinds de wijzigingen van het stelsel voor kwaliteitszorg en accreditatie in het Vlaamse hoger onderwijs in 2015, staat de AP Hogeschool zelf in voor de kwaliteitsbewaking van haar opleidingen. De kunstopleidingen opteerden in overleg met de dienst Kwaliteit, Planning en Organisatie (KPO) en de Directie Onderwijs en Onderzoek (O&O) voor een specifieke aanpak van de opleidingsevaluatie. 

Voor de evaluatie van deze (meertalige) artistieke opleidingen werd daarom beroep gedaan op externe beoordelaars met internationale ervaring met de visitatie van vergelijkbare kunstopleidingen. Met zowel de onderwijsprocessen en -resultaten als de beoefening en ontwikkeling van de kunsten in focus, hebben deze externe beoordelaars als belangrijk voordeel dat de opleidingen internationaal gebenchmarkt kunnen worden. Deze werkwijze laat ook toe dat buitenlandse studenten, collega-beleidsmakers en internationale docenten betrokken worden in de visitatieprocedure. 

Elke opleiding wordt om de zes jaar door een internationale commissie geëvalueerd aan de hand van de European Standard Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Bekijk hier de planning van de opleidingsevaluaties.

Lees hier het laatste evaluatierapport van de opleiding Muziek (in English).
http://www.musique-qe.eu/userfiles/File/2019.03.14_Report_Antwerp._Final.pdf