KA - Voorwaarde - Bachelor - Artistieke Toelatingsproef - NL | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Node
 • Artistieke Toelatingsproef Bachelor

Artistieke Toelatingsproef Bachelor

 • Artistieke Toelatingsproef Bachelor

  De bachelor in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits een geslaagde artistieke toelatingsproef.

  Per academiejaar organiseert de academie 2 artistieke toelatingsproeven voor toelating tot de bachelor in de beeldende kunsten. De artistieke toelatingsproef is een tweedaagse proef die naar je artistiek inzicht, culturele kennis, creativiteit, vaardigheden en motivatie peilt. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten en een interview waar ook je curriculum vitae, eventuele thuisopdrachten en je portfolio worden besproken.

  BELANGRIJK 

  De proef zal dit jaar (deels) digitaal en of fysiek (met uitzondering van de afstudeerrichting mode: voor deze afdeling zal de proef volledig digitaal verlopen) plaatsvinden. Neem dus zeker een kijkje bij puntje 4.2. Beschrijving: Portfolio, Opdracht en Interview om te kijken hoe de artistieke proef voor de door jouw gekozen afdeling zal verlopen.

  Je kan per academiejaar slechts één keer deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor een bepaalde afstudeerrichting en keuzetraject binnen de opleiding Beeldende Kunsten. Deelnemen aan de artistieke toelatingsproef voor verschillende afstudeerrichtingen en keuzetrajecten is wel mogelijk.

  BERICHT VOOR KANDIDATEN BUITEN DE EER

  Aan kandidaat-studenten van buiten de EER wordt ten stelligste aangeraden om deel te nemen aan de artistieke toelatingsproef in juli 2023 (sessie 1). Kandidaat-studenten van buiten de EER moeten immers zo snel mogelijk na geslaagd te zijn voor de artistieke toelatingsproef hun aanvraag voor een studentenvisum indienen. Enkel dan kunnen zij tijdig over het visum beschikken dat noodzakelijk is om de lessen van bij de start van het academiejaar te kunnen volgen en de nodige toegang te verkrijgen tot de gebouwen en de faciliteiten van de Academie.

  1. Data

  De informatie over de toelatingsproeven voor het academiejaar 2024-2025 wordt hieronder in februari/maart 2024 gepubliceerd.

  De artistieke toelatingsproef wordt in 2023 twee keer georganiseerd op de volgende data:

  Sessie 1: maandag 3 en dinsdag 4 juli 2023

  • Registratie mogelijk t.e.m. maandag 5 juni 2023
  • Uploaden documenten (c.v., portfolio en motivatiebrief + eventuele opdrachten vooraf in te dienen) Mogelijk tot en met dinsdag 13 juni 2023

  Sessie 2: maandag 4 en dinsdag 5 september 2023

  • Registratie mogelijk t.e.m. donderdag 17 augustus 2023
  • Uploaden documenten (c.v., portfolio en motivatiebrief + eventuele opdrachten vooraf in te dienen) Mogelijk tot en met woensdag 23 augustus 2023

  2. Praktische informatie

  Voor de afstudeerrichting MODE wordt de artistieke toelatingsproef volledig DIGITAAL georganiseerd.

  Voor de andere afstudeerrichtingen kan je de artistieke toelatingsproef en de interviews zowel digitaal als fysiek afleggen. Kies je voorkeur fysiek of digitaal bij het registreren voor de artistieke toelatingsproef.

  1. 2.1 DIGITAAL

  2. De link waar je jouw bestanden (artistieke opdrachten) kan uploaden en bijkomende informatie omtrent het verloop van Dag 1 en Dag 2 word je per e-mail bezorgd. 

  3. 2.2 FYSIEK

  4. We verwachten jou op maandag 4 september2023 en dinsdag 5 september 2023 op de Campus.
   → Uur: 09:00 - 17:00
   → Locatie: Blindestraat 13 , 2000 Antwerpen

  3. Registratie en betaling

  De artistieke toelatingsproef en de interviews kan je zowel digitaal als fysiek afleggen.(Voor de afstudeerrichting Mode wordt de artistieke toelatingsproef volledig digitaal georganiseerd) Kies je voorkeur fysiek of digitaal bij het registreren voor artistieke toelatingsproef.

  Om deel te nemen aan een toelatingsproef, betaal je 25 euro per toelatingsproef. Betalen kan tijdens de online registratie. Dit bedrag wordt in geen geval terugbetaald.

  We ontvangen je betaling graag ten laatste op:

  • Sessie 1: dinsdag 6 juni 2023
  • Sessie 2: vrijdag 18 augustus 2023

  → Let erop dat je betaling enkele dagen onderweg kan zijn dus breng je betaling zeker tijdig in orde!!

  Na registratie en betaling doorloop je volgende stappen (puntje 4. Inhoud en verloop)

  ​​​​​4. Inhoud en verloop: Sessie 2

        4.1 Vooraf indienen (voor ALLE kandidaten)

  1. C.V. met vermelding van de uitgevoerde studies
  2. Motivatiebrief met een zeer duidelijke indicatie waarom u voor deze richting kiest
  3. Portfolio 
    Voeg uw C.V. , motivatiebrief en portfolio samen in één bestand (PDF) 
   → Bestandsnaam: gebruik uw persoonlijke naam, zodat we weten aan wie het toebehoort. (naam_familienaam_portfolio.pdf) 
   → Upload je bestanden via de link die je per mail wordt bezorgd
   → Indienen mogelijk
   t.e.m. woensdag 23 augustus 2023
  4. Eventuele opdrachten vooraf in te dienen (zie hieronder puntje 4.2 Pdf’s per afdeling)
   → Bestandsnaam: gebruik uw persoonlijke naam, zodat we weten aan wie het toebehoort. (naam_familienaam_opdrachtvooraf.pdf) 
   → Upload je bestanden via de link die je per mail wordt bezorgd
   → Indienen mogelijk
   t.e.m. woensdag 23 augustus 2023

   

          4.2 Beschrijving: Portfolio, Opdracht en Interview (digitaal en fysiek)

   

  Mode
  Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 
  Fotografie
  Kostuumontwerp
  Grafisch Ontwerp
  Vrije Kunsten – In Situ³
  Vrije Kunsten – Schilderkunst
  Vrije Kunsten – Vrije Grafiek  en Tekenkunst
  Vrije Kunsten – Beeldhouwkunst

  5. Resultaten toelatingsproef: 

  Op Vrijdag 8 september 2023 krijg je een bericht of je wel of niet geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef en ontvang je verder informatie hieromtrent.  

  6. Geslaagd voor de artistieke toelatingsproef?

  Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef ontvang je een e-mail met alle informatie die nodig is om je in te schrijven.

  Als je geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef kan je je inschrijven voor je gekozen afstudeerrichting binnen de opleiding Bachelor in de Beeldende Kunsten voor het academiejaar 2023-2024.

  Om in te schrijven moet je ook voldoen aan de diploma- en taalvoorwaarden.

  Via deze link vind je meer informatie.

   

  7. Reglement

  Reglement artistieke toelatingsproef Bachelor 2022-2023