Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksaanvraag indienen

Onderzoeksaanvraag indienen

Nieuwe oproep doctoraatsvoorstellen

ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) schrijven in samenwerking een oproep uit voor nieuwe doctoraatsvoorstellen. De opstart van nieuwe doctoraten is voorzien in september 2019. De onderzoeksraden van ARIA en van de Schools of Arts beslissen zowel over de toelating tot het doctoraat, als over de toekenning van een aantal halftijdse mandaten (zie onder). Praktische informatie over het verloop van het doctoraatstraject bij ARIA vindt u in het draaiboek.

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit. Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de School of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten kent in 2019 twee doctoraatsmandaten toe (deeltijdse aanstelling van 50% als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start op 16/09/2019). De oproep staat open voor onderzoeksvoorstellen in het domein van het artistiek beeldend onderzoek. Bij voorkeur zal één van de twee mandaten worden toegekend aan onderzoek binnen het domein van het Grafisch Ontwerp. Voor het andere mandaat worden geen bindende domeinen binnen de beeldende kunsten afgebakend.

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen start in 2019 drie doctoraatsmandaten op (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 16/09/2019). De oproep staat open voor onderzoeksvoorstellen in het domein van artistiek onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Er werden volgende aandachtsgebieden geformuleerd:
-    Wereldmuziek
-    Maatschappelijke rol van de kunstenaar
-    Electronics
-    Improvisatiemethodiek
Deze aandachtsgebieden geven interesses en noden weer vanuit de opleidingen, maar vormen geen bindend kader. Alle onderzoeksvoorstellen in Muziek en Podiumkunsten zullen evenwaardig geëvalueerd worden.

Voorstel indienen

Gebruik voor uw onderzoeksaanvraag dit aanvraagformulier
Voor de Koninklijke Academie dient u in bij onderzoekscoördinator Els De bruyn: els.debruyn@ap.be
Voor het Koninklijk Conservatorium dient u in bij onderzoekscoördinator Kevin Voets: kevin.voets@ap.be 
Deadline: 1 maart 2019 om 12u00.

Timing

•    Deadline voorstel: 1 maart 2019 om 12u
•    Eerste selectie op basis van het dossier: de week van 23 april 2019
•    Selectie op interview: de week van 6 mei 2019
•    Onderzoeksraad KAA-KCA: 14 mei 2019
•    ORARIA: 15 mei 2019
•    Stuurgroep ARIA voor eindbeslissing toelating doctoraat: 21 mei 2019
•    Raad SofA voor eindbeslissing financiering: de week van 7 juni 2019

Extra middelen

ARIA stelt nog extra middelen ter beschikking. Download hier het AUHA-BOF aanvraagformulier dat u na invullen terug bezorgt aan:
Koninklijke Academie Antwerpen: Els DE BRUYN -  els.debruyn@ap.be  
Koninklijk Conservatorium Antwerpen: Kevin VOETS - kevin.voets@ap.be


-------------------------------------------------------------------------------

 

Momenteel is er geen openstaande oproep voor onderzoeksprojecten!

Algemene info

Onderzoeks- en doctoraatsprojecten hebben tot doel het artistiek en/of wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en het onderzoek in te bedden in de opleidingen van de School of Arts.

Onderzoeksprojecten kunnen zowel intern (jaarlijkse oproep van de Schools of Arts) als extern gefinancierd worden. Bij de Schools of Arts zijn er vier typen onderzoeksprojecten waarvoor (interne) financiering aangevraagd kan worden. Alle onderzoeksprojecten dienen bij voorkeur aansluiting te hebben met het lopende onderzoek en/of de activiteiten van de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.

Onderzoeksprojecten kunnen ook extern gefinancierd worden. Een van de belangrijkste externe financieringskanalen is het FWO, een agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Artistieke onderzoekers die een doctoraatsmandaat ambiëren of al een doctoraat op zak hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Ook bestaan er tal van subsidiekanalen op Europees niveau, zoals het programma van Creative Europe, het ERC, Erasmus+, etc. Voor meer informatie over de verschillende subsidiekanalen, contacteer de Cel onderzoekscoördinatie van de AP Hogeschool.