Inschrijven opleiding | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan

Educatieve master Drama
Educatieve opleidingen

Heb je nog geen masterdiploma Drama en wil je de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten geïntegreerd volgen, dan dien je de toelatingsprocedure Master Drama te volgen.

De educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten verkort traject is enkel toegankelijk als je reeds een masterdiploma in Drama hebt behaald. Je volgt dan de inschrijvingsprocedure zoals hieronder beschreven.

STAP 1. Controleer de diploma- en taalvoorwaarden

 • Diplomavoorwaarden

  Een diploma van de master Muziek, Drama of Dans geeft rechtstreeks toegang tot een verkort programma van de Educatieve masteropleiding in de Muziek en podiumkunsten met een corresponderende afstudeerrichting / instrument.
   

 • Taalvoorwaarden

  Bij de eerste inschrijving dient de kandidaat-student te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs, of het behalen van minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference) en is niveau B2.

 

STAP 2. Volg de toelatingsprocedure

 

STAP 3 tot 7. Na het doorlopen van de toelatingsprocedure

Bijkomende nuttige info

 • Studiegeld en opleidingsgebonden kosten

  Het reglement m.b.t. studiegelden en opleidingsgebonden kosten is vinden op de reglementen pagina op de algemene AP website. Je kan in de 'Excel berekening studiegelden' hieronder ook eenvoudig uitrekenen hoeveel je exact dient te betalen.

  In de loop van de maand september of oktober krijg je een factuur voor het betalen van het studiegeld en de opleidinsgebonden kosten berekend op basis van de getekende toetredingsovereenkomst met het juiste aantal opgenomen studiepunten. De factuur wordt verstuurd naar je AP-mail.

  Studiegeld 2021-2022:

  Type student Vast gedeelte Variabel / studiepunt
  Diploma en/ of credit contract Niet-beurs € 247,90 € 11,90
  Diploma en/ of credit contract Bijna beurs € 247,90 € 4,30
  Diploma en/ of credit contract Beurs € 113,00 € 0,00
  Examencontract € 111,90 € 4,30
  Buiten EER Diploma en/ of credit contract € 779,30 € 106,40
  Buiten EER Examencontract € 226,40 € 8,60

  Voorbeeld:
  Een student die inschrijft voor de opleiding Muziek  betaalt voor 60 studiepunten onder diplomacontract, niet beurs 1.021,90 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: € 247,90 (vast) + € 714,00 (variabel) + € 60,00 (opleidingsgebonden kosten).

  Een student van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) betaalt in dit geval 7.223,30 euro studiegeld en opleidingsgebonden kosten: € 779,30 (vast) + € 6.384,00 (variabel) + € 60,00 (opleidingsgebonden kosten).
  Het verhoogde studiegeld voor buitenlandse studenten geldt niet voor burgers van buiten de EER in bepaalde specifieke omstandigheden zoals beschreven in het reglement. Zwitserse staatsburgers maken deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie en kunnen een E-card krijgen en hetzelfde studiegeld betalen als EER-burgers. 

  Opleidingsgebonden kosten 2021-2022:

  Studenten van de bachelor en master Dans, Drama en Muziek en de geïntegreerde Educatieve Master Muziek- en Podiumkunsten die inschrijven voor 27 of meer studiepunten betalen 60,00 euro. Studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen betalen 30,00 euro.

  Studenten van het verkorte programma van de educatieve masteropleiding Muziek en Podiumkunsten, het verkorte programma van de educatieve bachelor Secundair onderwijs leraar Dans, Drama en Muziek en de Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: leraar Dans betalen 30,00 euro. Het aantal opgenomen studiepunten speelt geen rol.


  Er worden hier bovenop ook extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingen of opleidingsonderdelen. Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten. 

  • Studenten die inschrijven voor het opleidingsonderdeel Muziekgeschiedenis 1 en 2, Kunstkritiek en Kunstkritiek (woordkunst)  betalen maximum 40,00 euro extra voor tickets voor concerten of voorstellingen.
  • Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 64,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

   

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten.

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Wil je langskomen bij Stuvo?
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

 • Studenten met specifieke noden

  Heb je specifieke noden? Dan kan je individuele aanpassingen aanvragen.

  Studenten met specifieke noden zijn studenten die naast studeren ook nog:

  • een functiebeperking hebben (dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, adhd, een motorische, visuele of auditieve handicap,...);
  • met een ernstig medisch of psychisch probleem kampen;
  • sport beoefenen op topniveau;
  • werk/gezin en studie combineren.

  De studentenbegeleider Magda Thielemans (magda.thielemans@ap.be) ondersteunt je bij de samenstelling van je dossier en begeleidt je bij het proces van aanvraag tot afhandeling van het dossier. 

  Om je aanvraag te starten volg je deze AP procedure individuele aanpassingen.

 • Reglementen en jaarkalender

  Het onderwijs- en examenreglement , het ICT reglement en bibliotheekreglement kan je terugvinden onder reglementen op de algemene AP website. Je vindt daar ook de specifieke jaarkalender van het Conservatorium.

Contact

Persoonlijke informatie kan je bekomen door een afspraak te maken met een van de artistiek pedagogisch coördinatoren (Educatieve opleidingen Dans, Educatieve opleidingen Drama, Educatieve opleidingen Muziek).

Open House

Ook op onze jaarlijkse infodag (Open Deur!) staan de artistiek pedagogisch coördinatoren (Educatieve opleidingen Dans, Educatieve opleidingen Drama, Educatieve opleidingen Muziek) jou te woord. 

Elk voorjaar zet het Koninklijk Conservatorium zijn deuren wijd open voor kandidaatstudenten, geïnteresseerd publiek en trouwe volgelingen. Je bent van harte welkom voor concerten, voorstellingen, openbare lessen en repetities. Laat je persoonlijk informeren over hoe je tot het Conservatorium wordt toegelaten en wat wij kunnen doen voor jouw ambities en professionele toekomst.

SID-in

Je kan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen ook terugvinden op de SID-in beurzen. Je vindt de planning op www.onderwijs.vlaanderen.be.

Voorstellingen en concerten

Wil je kennismaken met onze opleidingen, docenten en studenten, dan kan dat tijdens één van de vele voorstellingen en concerten. Via de kalender blijf je op de hoogte van onze agenda.

Sociale media

Je kan het Conservatorium ook volgen via Facebook en Instagram of je kan je inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief