Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Specifieke Lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

Specifieke Lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek

De lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen leiden kunstenaars op tot artistieke leraren in de verschillende kunstdisciplines voor alle leeftijden.

De evoluties in de maatschappij en de kunstensector maken dat de grenzen tussen kunst en maatschappij vervagen. De kunstenaar begeeft zich in zijn werk steeds vaker op het snijvlak tussen de artistieke en de sociaal-artistieke praktijk (community art of artistieke projecten met diverse doelgroepen). Ook in de pedagogische context zien we dezelfde evolutie: naast het traditioneel kunstonderwijs neemt het aanbod van kunst-educatieve projecten toe. Met dat aanbod groeit ook de vraag naar kunstenaars met pedagogisch-didactische competenties om buiten de muren van het reguliere kunstonderwijs zelfstandig of bij sociaal-culturele organisaties aan de slag te gaan. Ook het deeltijds kunstonderwijs past zich steeds meer aan een veranderende populatie aan en speelt eveneens in op de noden van een breder en meer divers publiek. Dat veranderende werkveld vraagt om een breed profiel van de leraar in de kunsten.

Wij geloven dat de artistieke praktijk en de onderwijspraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de basis vormen voor zowel het onderwijs in de kunsten (kunstonderwijs) als het onderwijs met/vanuit de kunsten (kunsteducatie). Die verbreding van de leraar in de kunsten houdt ook cross overs met andere disciplines in. Betekent dit dat alle kunstenaars/leraars omnivalent moeten zijn? En wat met de verdieping, de leraar als expert in de kunsten? Is dit een spanningsveld? Wij geloven dat de dubbele focus de expertise van de leraar in de kunsten verrijkt. Wij geloven ook dat er ruimte moet blijven voor het kiezen van een focus. Deze opleiding zet in op zowel verdieping als verbreding in het verplichte lessenpakket: elke student wordt getraind in de eindcompetenties vanuit de dubbele focus. In de stages dagen we de studenten uit om in harmonie met de persoonlijke ambities een individueel traject als leraar voor zichzelf uit te tekenen. De balans zal anders zijn voor elke student die zo wordt gestimuleerd om over de muren te kijken maar ook vanuit de eigen sterktes zal kiezen voor een bepaalde focus. Dit betekent dat deze opleiding kiest voor een lerarenprofiel dat bewust omgaat met het métier van leraar in een steeds veranderende maatschappij.