Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Dans
 • Programma

Programma

Het opleidingsprogramma van de bachelor, master en educatieve master Dans kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, van zodra de programma's volledig gekend zijn, doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

BACHELOR DANS

De bacheloropleiding Dans is een professionele bachelor van drie jaar of 180 studiepunten. Tijdens je studie word je geconfronteerd met een diversiteit aan hedendaagse danstechnieken, je komt in contact met choreografen en kunstenaars uit binnen en buitenland, je wordt uitgedaagd om je potentieel te ontwikkelen en een danskunstenaar te worden met een visie en een authentieke persoonlijkheid.

SCHAKELPROGRAMMA

Studenten met een diploma Professionele Bachelor Dans dienen eerst een schakelprogramma (45 studiepunten) te volgen alvorens in te stromen in de Master. Het omvat vakken als kunstfilosofie, performance-analyse, onderzoeksmethodiek en kunstwetenschappen.  Studenten krijgen inzicht in nieuwe perspectieven en ontwikkelen vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek, documentatie en reflectie. Een portfolio is ook vereist en wordt gedurende de hele master als container voor reflectie voortgezet. Studenten die een Academische Bachelor behaalden, volgen een individueel voorbereidingsprogramma.

Het voorbereidings- en schakelprogramma start in september 2019 voorafgaand aan de eerste module van de master.

Het opleidingsprogramma van de drie bachelorjaren, het schakelprogramma en de master kan je hieronder bekijken.

Je kan binnenkort ook doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

MASTER DANS

'Embodied Artistic Research'

De Master Dans is een deeltijdse opleiding van 60 studiepunten die wordt georganiseerd in vier modules, gespreid over twee jaar. Een deel van de opleiding zal worden uitgewerkt in dialoog of samenwerking met partnerinstellingen in Antwerpen en België, zoals deSingel en Universiteit Antwerpen. De modules bestaan uit twee tot drie intensieve, collectieve lesweken. Aanwezigheid op de campus is voor deze modules verplicht.

Voor de eerste ronde vinden de modules plaats in volgende perioden (te bevestigen):

 • Module 1: februari 2020
 • Module 2: september 2020
 • Module 3: februari 2021
 • Module 4: september 2021

Elk van deze modules wordt gevolgd door een individueel onderzoeks- en praktijktraject dat door de student kan worden georganiseerd in de regio waar zij verblijft.

Teaching Artist Dans

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Dans

De studiebelasting van de Educatieve Master Dans bedraagt 120 ECTS-studiepunten per academiejaar, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. 

Heb je reeds een master Dans, bachelor Dans of een stevige carrière als danser achter de rug? Dan kan je mogelijks één van onze overige trajecten Teaching Artist Dans volgen.

MODELTRAJECTEN ACADEMIEJAAR 2019-2020

(onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Dans bachelor 1 - 60 SP
  OPLEIDING SP
  Danstraining 1 18
  Complementaire training 1 12
  Productiepraktijk 1 9
  Compositie/choreografie 1 3
  Improvisatie 1 6
  Drama 1 3
  Portfolio 1 3
  Dansgeschiedenis 1 3
  Muziek 1 3
 • Dans bachelor 2 - 60 SP
  OPLEIDING SP
  Danstraining 2 15
  Complementaire training 2 9
  Productiepraktijk 2 9
  Compositie/choreografie 2 6
  Improvisatie 2 6
  Drama 2 3
  Portfolio 2 3
  Dansgeschiedenis 2 3
  Muziek 2 3
  Keuzevak dans, bachelor 2 3
 • Dans bachelor 3 - 60 SP
  OPLEIDING SP
  Danstraining 3 21
  Complementaire training 3 9
  Productiepraktijk 3 24
  Portfolio 3 3
  Keuzevak dans, bachelor 3 3
 • Dans schakelprogramma - 45 SP
  OPLEIDING SP
  Culturele stromingen 1 (schakelprogramma Dans) 3
  Culturele stromingen 2 3
  AP Studium Generale 3
  Kunstfilosofie (schakelprogramma Dans) 3
  Onderzoek in de kunsten 3
  Portfolio: embodiment en artistieke praktijk 9
  Portfolio: reflectie 6
  Opvoeringsanalyse 6
  Ondernemerschap 3
  Onderzoeksmethodiek 3
 • Dans educatieve master 1 - 60 SP
  OPLEIDING SP
  Embodiment 1 5
  Embodiment 2 5
  Artistieke praxis 1 5
  Artistieke praxis 2 5
  Research 1 (dans) 5
  Research 2 (dans) 5
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten (Initiatie Dans/Kunst en cultuur) 6
  Algemene vakdidactiek Dans (Basis Hedendaags/ Basis Klassiek/Improvisatie) 6
  Choreografie 3
  Oriënteringsstage 3
  • Dans Stage Master 1
   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen
   OPLEIDING SP
   Stage Initiatie Dans/domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Kunst en cultuur 3
   Stage Hedendaagse dans (3 sp) 3
   Stage Klassieke Dans (3 sp) 3
   Stage Improvisatie/Creatie/Choreografie (3 sp) 3
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage Initiatie Dans/domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage hedendaagse dans (6 sp) 6
   Stage klassieke dans (6 sp) 6
   Stage Improvisatie/Creatie/Choreografie (6 sp) 6
 • Dans educatieve master 2 - 60 SP
  OPLEIDING SP
  Embodiment 3 5
  Artistieke praxis 3 5
  Research 3 (dans) 5
  Masterproef Dans 15
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Communicatie 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  • Dans Specifieke vakdidactiek
   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen
   OPLEIDING SP
   Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans 3
   Specifieke vakdidactiek: Hedendaagse Dans 3
   Specifieke vakdidactiek: Creatie en Improvisatie 3
  • Dans Stage Master 2
   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen
   OPLEIDING SP
   Stage Initiatie Dans/domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Kunst en cultuur 3
   Stage Hedendaagse dans (3 sp) 3
   Stage Klassieke Dans (3 sp) 3
   Stage Improvisatie/Creatie/Choreografie (3 sp) 3
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage Initiatie Dans/domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage Initiatie Dans/domeinoverschrijdend (9 sp) 9
   Stage hedendaagse dans (6 sp) 6
   Stage hedendaagse dans (9 sp) 9
   Stage Klassieke Dans (9 sp) 9
   Stage klassieke dans (6 sp) 6
   Stage Improvisatie/Creatie/Choreografie (6 sp) 6
   Stage Improvisatie/Creatie/Choreografie (9 sp) 9
   Stage LIO (9 sp) 9