Bewegingstraining | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Bewegingstraining

Bewegingstraining

Studenten die een opleiding tot professioneel danser of musicus volgen, zijn onderhevig aan het ontwikkelen van musculoskeletale klachten doordat ze dagelijks gedurende lange periodes repetitieve bewegingen uitvoeren. Uit eigen studies uitgevoerd bij deze twee populaties blijkt dat deze studenten significant meer klachten vertonen ten opzichte van andere leeftijdsgenoten. Sinds verschillende jaren wordt er in deze opleiding onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen beweging en musculoskeletale klachten.

Uit de eerste studies uitgevoerd bij dansers blijkt dat het organiseren van bijkomende training leidt tot de ontwikkeling van minder klachten. Uit een eerste pilootstudie uitgevoerd bij musici, blijkt dat het organiseren van een algemene interventie alvast een effect heeft op verschillende fysieke parameters.

Het doel van het huidige project is om na te gaan of een bijkomende interventie, bestaande uit een algemeen luik ‘bewegen op muziek’ en een specifiek luik bestaande uit gerichte oefeningen in functie van de specificiteit van het instrument, een effect heeft op de musculoskeletale klachten enerzijds en de artistieke prestatie anderzijds.

Bijkomstig wensen we na te gaan in welke mate het sensibiliseren van studenten in het kader van mental health training’ (o.a. door het bespreken van faalangst, stress, psychosociale aspecten van pijn etc.) een effect heeft op deze klachten en op de artistieke prestatie.