Projecten - Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Dans
  • Projecten

Projecten

Conservatorium en deSingel

De dansopleiding onderhoudt samenwerkingen met de andere kunstopleidingen van het Conservatorium in de vorm van interdisciplinaire projecten en met Kunstcampus deSingel voor workshops, lezingen, voorstellingen en ontmoetingen met artiesten uit hun programmatie.

Artiesten uit het werkveld

Naast een vast docententeam, nodigt de opleiding regelmatig choreografen en gastdocenten uit het actuele werkveld uit. Samenwerkingen werden opgezet met onder andere Jan Martens, Anton Lachky, Tony Vezich, Tijen Lawton, Maria (Masha) Kolegova, Inaki Azpillaga, Navala (Niku) Chaudari, Daniel Linehan, Filip Van Huffel, Helder Seabra, Renan Martins de Oliveira, Agostina D’Allesandro, Tuur Marinus, Claire Croizé, Jos Baker, Marta Coronado, Liza Penzova, David Hernandez, Ricardo Ambrozio, Lisi Esteras, Adam Benjamin, Said Gharbi, Leif Firnhaber en Vera Tussing.

Gezelschappen

Voor repertoire en workshops werkt de opleiding  samen met gezelschappen zoals Eastman-Sidi Larbi Cherkaoui, Peeping Tom- Gabriela Carrizo and Franck Chartier, Ultima Vez-Wim Vandekeybus, Rosas- Anne Teresa De Keersmaeker.

Creaties en eigen werk

De opleiding stimuleert en ondersteunt de studenten bij het ontwikkelen van een eigen creatieve stem en artistieke identiteit als danskunstenaar. Improvistatie, compositie en choreografie zijn belangrijke pijlers binnen het curiculum.

Producties worden samen met artiesten uit het werkveld en in dialoog met de studenten gecreëerd. Ieder jaargroep werkt daarvoor intensief samen met een choreograaf, resultaten worden getoond in de zalen van het Conservatorium, deSingel en daarbuiten. Er zijn verschillende voorstellingsmomenten tijdens het jaar.

Eigen werk krijgt aandacht in choreografielessen. In het tweede bachelorjaar creëren studenten een site-specific solo voor zichzelf waarin zij geïnspireerd worden door de vele ruimtes in en rond de kunstcampus.

In het derde bachelorjaar creëren studenten voor hun  bachelorproef een groepswerk voor medestudenten uit de eerste en tweede bachelor. Daarnaast maken ze ook een eindsolo voor zichzelf, waarbij de samenwerking met een componist en muzikant in zowel creatieproces als uitvoering centraal staat. Tijdens deze creatieprocessen worden de studenten intensief begeleid.

NextDoors

Gedurende één week tijdens het academiejaar krijgen alle studenten van het Conservatorium de kans om samen te werken aan eigen, procesgerichte en interdisciplinaire projecten. Deze week staat los van het curriculum of enige vorm van beoordeling en richt zich vooral op de uitwisseling tussen de dans-, theater- en muziekstudenten en de interdisciplinaire  dialoog en samenwerking.

Inclusieve Dans

Sinds 2014 is de inclusieve danspraktijk een officieel onderdeel van het curriculum. Studenten uit de opleiding en dansers met een fysieke- of mentale beperking krijgen samen les, doen research, wisselen uit, maken voorstellingen en leren van elkaar. Het project omvat een wekelijkse labo-research groep, een summerschool op kunstcampus deSingel en een jaarlijks symposium met workshops, voorstellingen, debatten en samenwerkingen met docenten, artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland die actief zijn in het sociaalartistieke veld en de inclusieve danspraktijk.

Producties op tournee

Het project Venn, gebaseerd op het werk van choreografen Sidi Larbi Cherkaoi en Damien Jalet, kwam tot stand onder leiding van choreografe Iris Bouche. In samenwerking met studenten, muzikanten en het artistieke team van de opleiding speelde deze voorstelling een succesvolle reeks in het Conservatorium, deSingel en HETPALEIS. (2015/16)

Choreograaf Tuur Marinus hernam zijn voorstelling Still Animals met Bachelor 3 studenten. Ze was te zien in de Nuit Blanche van het Natural History  Museum in Brussel en het BOUGE B festival van DeSingel.(2016/17)

Onder leiding van Michel Yang en Staf Vos brachten de studenten site-specific werk voor de expositie Zot Geweld/Dwaze Maagd in het museum Hof van Busleyden in Mechelen. (2016)

Producties in het kader van de eindvoorstelling speelden in Cultuurhuis De Warande in Turnhout en op het festival Dansand in Oostende. (2017)

Een samenwerking met Toneelhuis, Guy Cassiers en Maud Le Pladec voor de voorstelling Grensgeval resulteerde in een internationale tournee voor onze Bachelor2 studenten met een hoogtepunt op het festival van Avignon in Frankrijk. (2016/17)