Open brief: DE GROTE DROOGLEGGING? | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Open brief: DE GROTE DROOGLEGGING?

Open brief: DE GROTE DROOGLEGGING?

DE GROTE DROOGLEGGING?

Geachte Mevrouw de Schepen, beste Nabilla,

Het uitgommen van de stedelijke projectsubsidies voor kunst en cultuur voor de komende drie jaar is een nefast gebaar. De fijnmazige Antwerpse kunstsector trilt nog na van de pandemie-effecten en is nog steeds kwetsbaar. Door deze beslissing dreigt de kunstscène opnieuw midscheeps geraakt te worden.

Projectmiddelen, hoe bescheiden ook, vormen de voedingsbodem voor de kunstenaars van morgen. Ze voeden de kweekvijvers waarin jonge kunstenaars en makers zich ontwikkelen en ontplooien. Neem deze middelen weg en de kweekvijvers komen droog te staan. Het waterpeil in de voedingsbodem staat dan uiteindelijk zo laag dat de jonge bomen en planten verdorren. De prille kunstenaars en hun biotoop worden in hun groei gefnuikt.

Wat anno 2026 overblijft is een verschraald stedelijk cultuurlandschap. Het Antwerpse culturele ecosysteem is dan blijvend beschadigd. Voor het imago van een stad die internationaal erkend wordt als hub van kunst, creativiteit en innovatie is dat een mokerslag waarvan moeilijk te herstellen valt.

Als vertegenwoordigers van het hoger kunstonderwijs in Antwerpen hopen wij dat jij en de andere stedelijke beleidsvoerders niet blind zijn voor de desastreuse effecten van deze beslissing. Met het oog op het ontluikende talent dat zich aan onze kunstinstellingen manifesteert, willen we graag overleggen en meezoeken naar oplossingen voor deze nijpende situatie.

Deze grote drooglegging kan en mag niet plaatsvinden. Doelgerichte irrigatie is essentieel. De kunstenaars van morgen, hun publiek én het imago van Antwerpen zullen daar de vruchten van dragen.

Hoogachtend,

Bart Eeckhout, voorzitter Antwerp Research Institute for the Arts
Ann Laenen, directeur Sint Lucas Antwerpen
Stefaan De Ruyck, hoofd Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Johan Pas, hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen