Leesbaarheid van het lichaam | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Leesbaarheid van het lichaam

Leesbaarheid van het lichaam

In een vorig project werd de relatie tussen tekstualiteit en lichamelijkheid van dichterbij bekeken en werd de wisselwerking in de leesbaarheid van een tekstuele presentatie en een fysieke performance onderzocht. Het begrip ‘leesbaarheid’ doelt in die zin op de narrativiteit van de performance en de mogelijke betekenissen van de beelden, maar evenzeer op de codes van specifieke lichamelijkheden binnen een culturele context.

Dit onderzoeksproject bouwt verder op het vorige project. De volgende vragen worden in dit onderzoeksproject verder uitgediept:  
Welk verhaal vertelt het lichaam en hoe wordt dit het best verwoord? Hoe beïnvloedt de lichamelijke aanwezigheid van een performer tijdens een podiummoment de gesproken tekst en vice versa? Kan het lichaam een partituur zijn voor de tekst of omgekeerd? Vanaf wanneer verlaten we het gebied van de taal en begeven we ons op het terrein van het lichaam?

Dit onderzoek vertrekt vanuit de artistieke praktijk, als speler, woordkunstenaar en theatermaker. De voortdurende terugkoppeling tussen creatie en reflectie, artistieke praktijk en literatuuronderzoek, vormt de kern van de onderzoeksmethode. Een nieuwe artistieke output evenals presentaties en discussies binnen de CORPoREAL onderzoeksgroep zullen de inhoud en omlijning van een relevante onderzoeksvraag voor een doctoraatsonderzoek vormgeven.

ONDERZOEKER(S)