TACTICS for a COLLECTIVE BODY | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • TACTICS for a COLLECTIVE BODY

TACTICS for a COLLECTIVE BODY

TACTICS for a COLLECTIVE BODY experimenteert met de nuances die ontstaan wanneer de begrippen collectief (>1) en lichaam (=1) met elkaar worden gecombineerd om zo hun flexibiliteit te versterken. In de zoektocht naar collectiviteit zal dit project nieuwe mogelijkheden onderzoeken om over de relatie tussen performer en publiek na te denken. Kunnen we performance zien als een bevoorrechte artistieke praktijk om de mogelijkheden van interactie tussen performer en publiek te bestuderen?
Judith Butlers theorie over performativiteit zal worden ingezet als tool om deze relatie te onderzoeken. Als publiek en performer beide worden opgevat als rollen die worden opgevoerd, is het dan mogelijk om hen andere handelingen te laten uitvoeren om de manier waarop ze worden gepercipieerd te veranderen?

Door te experimenteren met methodologieën die theorie en praktijk combineren, tracht dit onderzoek het individuele en unitaire lichaam via performance uit te breiden, om zo een gevoel van “community” te creëren en de constructie van het lichaam te ontmantelen en opnieuw te definiëren. Collectief werken wordt gezien als een krachtig instrument om dit te bereiken.

TACTICS for a COLLECTIVE BODY vertrekt van rizomatische dialogen over collectiviteit, performativiteit en experimentele en hybride praktijken. Door tactieken (‘tactics’) uit te werken als bruikbare instrumenten, wil het project bijdragen aan het artistieke onderzoek en de mogelijkheden en discussies binnen het collectieve werken verbreden. Zou collectiviteit kunnen worden ingezet om in de kunstwereld tot een meer inclusief en divers discours te komen?

Beeld: TACTIC PPP+: a diagram for a COLLECTIVE BODY