Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoeksgroep
  • Body and Material Reinvented

Body and Material Reinvented

De onderzoeksgroep Body and Material Reinvented verkent vraagstellingen in de kunsten die betrekking hebben op het lichaam en/of het materiaal. De materialiteit van een kunstwerk en de hedendaagse relevantie daarvan worden door Body and Material Reinvented tegelijk gekoesterd én ten gronde bevraagd in alle facetten. Hoe kan je als kunstenaar nieuwe dynamische relaties zoeken en vinden tussen kunst en materialiteit? (In) hoever(re) kunnen de grenzen van de kunstpraktijk hierbij (nog) verlegd worden? 
Aan dit vertrekpunt voor artistiek onderzoek koppelt de onderzoeksgroep de ambitie van een interdisciplinaire en experimentele benadering. Hij wil daarbij onderdak bieden aan uiteenlopende kunstdisciplines die focussen op onderzoekskwesties over het driedimensionale, fysieke, zintuiglijke, menselijke en sociale; en die onder meer vragen oproepen rond ambachtelijkheid, authenticiteit, milieu-impact, duurzaamheid, vergankelijkheid, esthetica versus ethiek. 

Wat het onderzoek binnen de groep bij uitstek verbindt, is het experiment als artistieke werkmethode. Cruciaal daarbij is de voortdurende interactie tussen kunstpraktijk en theoretisch/wetenschappelijk inzicht, het adequaat documenteren van elke onderzoeksfase, en het continu relateren van kunst aan haar maatschappelijke context. Kan de kernmethodologie van Body and Material Reinvented om proefondervindelijk met materialen en technieken experimenteren, richtinggevend zijn voor innovatieve én maatschappelijk gefundeerde creatieprocessen? 
Door analyse van maakmethoden in het artistieke scheppingsproces en bijhorend experiment, kunnen andere vormen van kennis ontstaan in en terugvloeien naar de kunstenaarspraktijk en daarbuiten. Niet in het minst als alternatief perspectief op vraagstellingen die in de actuele samenleving roepen om vernieuwende benaderingen.

Focus: Atelier als laboratorium voor experiment en innovatie

Team: Ria De Boodt (voorzitster), Roel Arkesteijn, Anton Cotteleer, Athar Jaber, Wim Wauman, Nicolas Baeyens,  Adam Galach, Lavinia Rossetti, Valentine Kempynck, Vivi Touloumidi, Lies Van Assche, Bart Van Dijck, Renata Lamenza, Ellen De Meutter, Stefania Assandri

Contact: Ria De Boodt - ria.deboodt@ap.be