Extending Body and Material Reinvented | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Extending Body and Material Reinvented

Extending Body and Material Reinvented

Het project ‘Extending Body and Material Reinvented’ stelt zich ten doel om een semi-openbare manifestatie voor te bereiden, te organiseren, uit te voeren en te continueren, met de bedoeling om de zichtbaarheid van de onderzoeksgroep te versterken binnen de Academie, AP Hogeschool en ARIA. Dit evenement zal zich uitstrekken over drie weken in september 2021 en plaatsvinden in de Lange Zaal (wijzigingen voorbehouden). De manifestatie omvat een open laboratorium, een tentoonstelling en een serie lezingen, die onderling samenhangen. Het project zal de onderzoekers van Body and Material Reinvented in staat stellen om gezamenlijke atelierpraktijken annex een open laboratorium te ontwikkelen, alsmede een programma met (gast)lezingen en andere activiteiten samen te stellen en bij te wonen. Het evenement staat open voor onderzoekers, de docentenstaf en overig belangstellend publiek. Het project zal uitmonden in een openbare pop-up presentatie, die een tentoonstelling, gerelateerde lezingen en aanverwante activiteiten zal omvatten. Geïnteresseerde kunstenaars en sprekers zullen worden uitgenodigd om het team te versterken en deel te nemen aan de workshops en de doorlopende tentoonstelling – evenals collega’s, mogelijke toekomstige onderzoekers (studenten en alumni), personen die aan andere afdelingen zijn verbonden, en een breed geïnteresseerd publiek.

‘Extending Body and Material Reinvented’ vormt het tweede luik van een driejarig actieplan voor 2020-2022 om de onderzoeksgroep intern te versterken en deze steviger te positioneren binnen het veld van artistiek onderzoek in de kunsten. In 2020 vindt gedurende vier dagen de seminar ‘Revising and Connecting Body and Material Reinvented’ plaats, waarvan de toegang is voorbehouden aan de onderzoekers van de groep. Voor 2022 voorziet het actieplan een publicatie met geschriften en visuele documentatie van de onderzoekers.